Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Newbury Pharmaceuticals AB

Newbury Pharmaceuticals AB

Newbury Pharmaceuticals AB
Scheeletorget 1
223 81 Lund

Hemsida:

www.newburypharma.com

Prospekt:

Öppna prospekt

Anmälningssedel:

Öppna anmälningssedel

Verksamhet:

Newbury Pharmaceuticals erbjuder en produktportfölj av generika- och specialläkemedel för utvalda marknader.

Teckningsperiod:

12 januari 2022 - 25 januari 2022

Lista:

First North

Emissionsbelopp:

50 Mkr

Teckningskurs:

13 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

Värdering:

204 Mkr pre-money

Villkor:

Öppen för allmänheten och institutioner.

Post:

1 aktie, minimum 450 aktier

Övrigt:

Newbury Pharmaceuticals noteras på First North den 4 februari 2022.

40 Mkr är erbjudandet är säkrat på förhand av teckningsåtagare.

Uppdaterat: 2022-01-11

Nyemissioner
Noteringar
Nyheter och video
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss