Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Netmore Group AB

Netmore Group AB

Netmore Group AB
Strandbergsgatan 61 3tr
112 51 Stockholm

Hemsida:

netmore.se

Prospekt:

Öppna prospekt

Anmälningssedel:

Öppna anmälningssedel

Verksamhet:

Netmore är en mobiloperatör som når hela Sverige och genom eget mobilnät ger sina kunder möjlighet att påverka täckning, kapacitet och pris. Netmore Group AB hette tidigare North net connect AB.

Teckningsperiod:

17 maj 2017 - 2 juni 2017

Lista:

First North

Emissionsbelopp:

24 Mkr + 10 Mkr

Teckningskurs:

8,40 kr per unit och aktie

Likviddag:

Tre bankdagar efter utställd avräkningsnota.

Avstämningsdag:

Värdering:

52 Mkr pre-money.

Villkor:

Post:

1 aktie.

Övrigt:

North net connect noteras på First North den 26 juni 2017.

Vid stort intresse för emissionen på 24 Mkr kan ytterligare emission på 10 Mkr göras.

Totalt ca 24 MSEK motsvarande 100 procent eller 2 857 143 Units av det totala Emissionsbeloppet har garanterats genom dels teckningsförbindelser från ägare och externa investerare om ca 12 MSEK, samt dels via ett garantikonsortium syndikerat av G&W Fondkommission om ca 12 MSEK.

Varje Unit innehåller en (1) B-aktie och en (1) vederlagsfri teckningsoption av serie TO1 B.

Varje tvåtal (2) teckningsoptioner ger rätt till teckning av en (1) ny B-aktie till teckningskursen 11,00 kr/ aktie under perioden 1 december – 31 december 2018.

Uppdatering: Teckningstiden förlängd till 2 juni 2017.

Uppdaterat: 2017-05-31

Nyemissioner
Noteringar
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss