Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Neola Medical AB

Neola Medical AB

Neola Medical AB
Maskinvägen 1
227 30 Lund

Hemsida:

/www.neolamedical.se

Prospekt:

Öppna prospekt

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

Neola Medical utvecklar medicinteknisk utrustning för kontinuerlig övervakning av lungorna hos för tidigt födda barn. Neola Medical AB hette tidigare GPX Medical AB.

Teckningsperiod:

4 oktober 2022 - 18 oktober 2022

Lista:

First North

Emissionsbelopp:

54,73 Mkr

Teckningskurs:

1,30 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

Värdering:

27,36 Mkr pre-money

Villkor:

Företrädesrätt 2:1. Innehav av en (1) befintlig aktie ger en (1) teckningsrätt och en (1) teckningsrätt berättigar till teckning av två (2) nya aktier.

Post:

Övrigt:

Företrädesemissionen omfattas till cirka 80 procent av teckningsförbindelser och garantiåtaganden. Teckningsförbindelser har lämnats av vissa befintliga aktieägare, däribland ANMIRO AB och Pär Josefsson (privat och via bolag), och personer i Bolagets styrelse och ledningsgrupp, inklusive bland annat VD Hanna Sjöström och styrelseordförande Märta Lewander Xu. Vidare har garantiåtaganden lämnats av de befintliga aktieägarna ANMIRO AB, Pär Josefsson (via bolag) och Bengt Nevsten samt den externa investeraren LMK Venture Partners AB.

Uppdatering: Neola Medicals företrädesemission tecknades till 49 % med företrädesrätt och 0,3 % utan. 31 % tecknades av garanter. Detta innebär även att bolaget tillförs en ny aktieägare i form av LMK Venture Partners AB som var den enda externa emissionsgaranten.

Uppdaterat: 2022-10-20

Nyemissioner
Noteringar
Nyheter och video
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss