Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Nanologica AB

Nanologica AB

Nanologica AB
Drottning Kristinas väg 61
114 28 Stockholm

Hemsida:

www.nanologica.com

Prospekt:

Öppna prospekt

Anmälningssedel:

Öppna anmälningssedel

Verksamhet:

Nanologica är ett högteknologiskt materialutvecklingsbolag som specialiserar sig på innovativa nanoporösa kiseldioxidpartiklar för användning inom läkemedelsadministrering och rening.

Teckningsperiod:

21 september 2016 - 5 oktober 2016

Lista:

Spotlight

Emissionsbelopp:

22,7 Mkr

Teckningskurs:

18 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

19 september 2016

Värdering:

60,5 Mkr pre-money.

Villkor:

Företrädesrätt 3:8.

Post:

Övrigt:

Fyra av Nanologicas största aktieägare med ett totalt innehav av 40,7 procent av kapitalet har åtagit sig att teckna sin pro rata-andel i emissionen. Största ägaren Thomas Eldered, Mikael Lönn och LMK Ventures leder ett garantikonsortium för återstående del av emissionen.

Uppdaterat: 2016-09-20

Nyemissioner
Noteringar
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss