Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i NanoCap Group AB

NanoCap Group AB

NanoCap Group AB
Birger Jarlsgatan 21
111 37 Stockholm

Hemsida:

/nanocapgroup.com

Prospekt:

Prospekt saknas

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

NanoCap har som verksamhet att investera i tillväxtbolag, primärt onoterade, samt utveckla och lansera egna in-house projekt. Målet är att de bolag NanoCap investerar i inom en snar framtid ska organiseras och förberedas för notering. NanoCap har som mål att vara delaktiga i målbolagets affärs- och strategiutveckling. NanoCap Group AB hette tidigare New Equity Venture International AB. New Equity Venture International AB hette tidigare Stureguld AB.

Teckningsperiod:

18 december 2023 - 4 januari 2024

Lista:

First North

Emissionsbelopp:

8,57 Mkr

Teckningskurs:

5,50 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

14 december 2023

Värdering:

22,85 Mkr pre-money

Villkor:

Företrädesrätt 3:8. En (1) befintlig aktie som innehas på avstämningsdagen ger en (1) teckningsrätt. Åtta (8) teckningsrätter berättigar till teckning av tre (3) nya aktier.

Post:

Övrigt:

Uppdatering: NanoCap Group har erhållit teckningsförbindelse om 1,5 MSEK, direkt- och/eller indirekt genom bolag från VD, Christian Kronegård, att teckna aktier i företrädesemissionen. Bolaget arbetar aktivt med att ingå fler avtal om teckningsåtaganden.

Uppdatering: NanoCap Group har erhållit teckningsförbindelse om 2,5 MSEK från BGF Foundation AB.

Uppdatering: Storleken på emissionen justeras från 18,28 Mkr till 8,57 Mkr. Teckningsförbindelser om totalt 4 Mkr kvarstår. Teckningstiden flyttas fram till 18 december - 4 januari.

Uppdatering: Uppdatering: NanoCap bestämde tidigare under november 2023 att tillsätta en ny vd. Den 29 november 2023 meddelade man att tidigare VDs teckningsåtagande på 1,5 Mkr hävs. Totala teckningsförbindelser går därför ner från 4,0 Mkr till 2,5 Mkr.

Uppdaterat: 2023-11-29

Nyemissioner
Noteringar
Nyheter och video
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss