Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Nanexa AB

Nanexa AB

Nanexa AB
Virdings Allé 32 B
754 50 Uppsala

Hemsida:

www.nanexa.com

Prospekt:

Öppna prospekt

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

Nanexa är ett forskningsföretag som utvecklar och marknadsför produkter inom nanoteknologi. Bolagets fokus ligger på PharmaShell som är ett nytt drug delivery-system som bedöms ha en stor potential inom ett flertal områden.

Teckningsperiod:

17 juni 2021 - 1 juli 2021

Lista:

First North

Emissionsbelopp:

126,7 Mkr + 23,5 Mkr

Teckningskurs:

5 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

14 juni 2021

Värdering:

126,7 Mkr pre-money

Villkor:

Företrädesrätt 1:1. För varje befintlig aktie som innehas på avstämningsdagen erhålls en (1) teckningsrätt. Teckningsrätterna berättigar innehavaren att teckna nya aktier med företrädesrätt, varvid en (1) teckningsrätt berättigar till teckning av en (1) aktie.

Post:

Övrigt:

Företrädesemissionen omfattas i sin helhet av teckningsförbindelser och garantiåtaganden. Teckningsförbindelser har lämnats av vissa befintliga aktieägare, däribland Rutger Arnhult via M2 Capital Management, Jan Petersen, Applied Ventures och personer i Bolagets styrelse och ledningsgrupp, inklusive bland annat VD David Westberg och styrelseordförande Göran Ando. Vidare har garantiåtaganden lämnats av den befintliga aktieägaren Rutger Arnhult via M2 Capital Management samt externa investerare innefattande bland annat Health Runner och Modelio Equity.

Uppdaterat: 2021-06-11

Nyemissioner
Noteringar
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss