Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i My Wine Estate Nordic AB

My Wine Estate Nordic AB

My Wine Estate Nordic AB
Box 7033
402 31 Göteborg

Hemsida:

/mywineestate.se

Prospekt:

Öppna prospekt

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

My Wine Estate Nordic är en agentur för vin och sprit.

Teckningsperiod:

1 juli 2022 - 27 november 2022

Lista:

Onoterat

Emissionsbelopp:

3,6 Mkr

Teckningskurs:

1,50 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

Värdering:

36 Mkr pre-money

Villkor:

Löpande teckning.

Post:

Övrigt:

Nyemissioner
Noteringar
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss