Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i MultiDocker Cargo Handling AB

MultiDocker Cargo Handling AB

MultiDocker Cargo Handling AB
Saltängsgatan 15
602 22 Norrköping

Hemsida:

multidocker.com

Prospekt:

Öppna prospekt

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

MultiDocker utvecklar, tillverkar och säljer maskiner och lösningar för lasthantering i hamnar och lastterminaler.

Teckningsperiod:

17 juni 2019 - 1 juli 2019

Lista:

NGM Nordic SME

Emissionsbelopp:

24,1 Mkr

Teckningskurs:

0,12 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

Värdering:

24,1 Mkr pre-money

Villkor:

Företrädesrätt 1:1. Aktieägare i Bolaget erhåller en (1) teckningsrätt för varje (1) innehavd aktie. Det krävs en (1) teckningsrätt för att teckna en (1) ny aktie.

Post:

Övrigt:

Emissionen är garanterad till 80 procent (19,3 MSEK av 24,1 MSEK).

Nyemissioner
Noteringar
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss