Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i MultiDocker Cargo Handling AB

MultiDocker Cargo Handling AB

MultiDocker Cargo Handling AB
Saltängsgatan 15
602 22 Norrköping

Hemsida:

multidocker.com

Prospekt:

Prospekt saknas

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

MultiDocker utvecklar, tillverkar och säljer maskiner och lösningar för lasthantering i hamnar och lastterminaler.

Teckningsperiod:

17 oktober 2018 - 17 oktober 2018

Lista:

NGM Nordic SME

Emissionsbelopp:

15 Mkr

Teckningskurs:

0,42 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

Värdering:

69,48 Mkr pre-money.

Villkor:

Nyemissionen riktas i sin helhet till Meus Liberi Tripudium AB (ett investmentbolag som jobbar i partnerskap med LMK Forward AB).

Post:

Övrigt:

Nyemissioner
Noteringar
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss