Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i MultiDocker Cargo Handling AB

MultiDocker Cargo Handling AB

MultiDocker Cargo Handling AB
Saltängsgatan 15
602 22 Norrköping

Hemsida:

multidocker.com

Prospekt:

Öppna prospekt

Anmälningssedel:

Öppna anmälningssedel

Verksamhet:

MultiDocker utvecklar, tillverkar och säljer maskiner och lösningar för lasthantering i hamnar och lastterminaler.

Teckningsperiod:

4 april 2018 - 27 april 2018

Lista:

NGM Nordic SME

Emissionsbelopp:

23,9 Mkr

Teckningskurs:

0,55 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

3 april 2018

Värdering:

71,7 Mkr pre-money.

Villkor:

Företrädesrätt 1:3. Aktieägare i Bolaget erhåller en (1) teckningsrätt för varje (1) innehavd aktie. Det krävs tre (3) teckningsrätter för att teckna en (1) ny aktie.

Post:

Övrigt:

Emissionen är garanterad till 80 % (19 MSEK av 23,9 MSEK).

Uppdatering: Multidocker förlänger teckningstiden till 27 april 2018.

Uppdaterat: 2018-04-20

Nyemissioner
Noteringar
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss