Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i MoveByBike Europe AB

MoveByBike Europe AB

MoveByBike Europe AB
Byggmästaregatan 3
211 30 Malmö

Hemsida:

movebybike.se

Prospekt:

Prospekt saknas

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

MoveByBike är ett svenskt transport- och logistikföretag som med egenproducerade eldrivna transportcykelfordon erbjuder en miljövänligare leverans- och distributionstjänst.

Teckningsperiod:

20 december 2023 - 10 januari 2024

Lista:

Spotlight

Emissionsbelopp:

13,5 Mkr

Teckningskurs:

0,80 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

Värdering:

36,38 Mkr pre-money (under förutsättning att 100 % av Bzzt AB-aktieägarna tackade ja till att sälja sina Bzzt AB-aktier)

Villkor:

Företrädesemission.

Post:

Övrigt:

Obs, 20 december 2023 - 10 januari 2024 är ungefärliga datum, bolaget har bara kommunicerat att den ska göras under december 2023 - januari 2024.

Tidigare Bzzt AB-ägare åtar sig att teckna 10 Mkr.

Nyemissioner
Noteringar
Nyheter och video
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss