Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Moment Group AB

Moment Group AB

Moment Group AB
Västerhavsvägen 2
311 42 Falkenberg

Hemsida:

www.momentgroup.com

Prospekt:

Öppna prospekt

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

Moment Group är en aktörer inom upplevelseindustrin i Skandinavien. Inom koncernen skapas underhållning och möten för såväl privatpersoner som företagskunder. Moment Group AB hette tidigare 2E Group AB.

Teckningsperiod:

13 maj 2019 - 27 maj 2019

Lista:

Nasdaq Stockholm

Emissionsbelopp:

54 Mkr

Teckningskurs:

4,50 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

9 maj 2019

Värdering:

67,5 Mkr pre-money.

Villkor:

Företrädesrätt 4:5. För varje innehavd aktie erhålls en (1) teckningsrätt. Fem (5) teckningsrätter berättigar till teckning av fyra (4) nya aktier. Härutöver erbjuds möjlighet för investerare att anmäla sig för teckning av aktier utan stöd av teckningsrätter.

Post:

Övrigt:

Bolagets största aktieägare, inklusive Wallblomgruppen och Engströms Trä i Brynje, som per den 1 mars 2019 representerade cirka 50 procent av det totala antalet aktier och röster i Bolaget, har åtagit sig att rösta för emissionsbeslutet på bolagsstämman samt att teckna cirka 45 procent av Företrädesemissionen. Ett antal befintliga aktieägare, inklusive Wallblomgruppen, samt ett antal externa investerare har lämnat garantiåtaganden för ytterligare totalt 29 miljoner kronor, motsvarande cirka 55 procent av Företrädesemissionen. Företrädesemissionen är således fullt garanterad.

Uppdaterat: 2019-05-13

Nyemissioner
Noteringar
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss