Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Moment Group AB

Moment Group AB

Moment Group AB
Västerhavsvägen 2
311 42 Falkenberg

Hemsida:

www.momentgroup.com

Prospekt:

Prospekt saknas

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

Moment Group är en aktörer inom upplevelseindustrin i Skandinavien. Inom koncernen skapas underhållning och möten för såväl privatpersoner som företagskunder. Moment Group AB hette tidigare 2E Group AB.

Teckningsperiod:

27 november 2018 - 9 december 2018

Lista:

Nasdaq Stockholm

Emissionsbelopp:

2,5 MEUR

Teckningskurs:

Likviddag:

13 december 2018

Avstämningsdag:

Värdering:

Villkor:

Riktar sig till allmänheten i Sverige.

Post:

100 aktier, minimum 500 aktier.

Övrigt:

Teckningskursen per aktie kommer att motsvara den volymvägda genomsnittskursen under perioden 27 november – 7 december 2018 med en rabatt om åtta (8) procent.

Nyemissioner
Noteringar
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss