Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i MobiPlus AB

MobiPlus AB

MobiPlus AB
Stora åvägen 21
436 34 Askim

Hemsida:

www.mobiplus.se

Prospekt:

Prospekt saknas

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

MobiPlus erbjuder en tjänst som låter företag att skicka information till sina kunder via SMS, epost och andra digitala kanaler. Erbjuder även marknadsföring via reklamskyltar och digitala skärmar.

Teckningsperiod:

26 februari 2020 - 12 mars 2020

Lista:

Spotlight

Emissionsbelopp:

2,4 Mkr

Teckningskurs:

0,40 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

Värdering:

Villkor:

Kvittningsemission.

Post:

Övrigt:

Kvittningsemission om 6 000 000 aktier där skulder som bolaget har kvittas mot aktier till en kurs av 0.40 SEK per aktie, vilket innebär att bolaget kan minska sin skuldbörda med upp till 2 400 000 SEK.

Samtidigt som denna kvittningsemission gör företaget även en företrädesemission.

Nyemissioner
Noteringar
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss