Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Miris Holding AB

Miris Holding AB

Miris Holding AB
Kungsgatan 115
753 11 Uppsala

Hemsida:

www.miris.se

Prospekt:

Öppna prospekt

Anmälningssedel:

Öppna anmälningssedel

Verksamhet:

Bolaget skall med hjälp av sin spetskompetens inom området utveckla analysinstrument för mjölk och mjölkproduktion med höga prestanda och till konkurrenskraftiga priser.

Teckningsperiod:

18 november 2019 - 4 december 2019

Lista:

Spotlight

Emissionsbelopp:

25,7 Mkr

Teckningskurs:

0,04 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

14 november 2019

Värdering:

77,06 Mkr pre-money

Villkor:

Företrädesrätt 1:3. Aktieägare som på avstämningsdagen innehar en (1) aktie erhåller en (1) teckningsrätt. Tre (3) teckningsrätter ger rätt till teckning av en (1) ny aktie.

Post:

Övrigt:

Bolaget har erhållit teckningsförbindelser från befintliga ägare på 7,3 MSEK som motsvarar ca 28% av emissionen och externa garantier på ca 18,4 MSEK, motsvarande ca 72% av emissionen, vilket innebär att denna är säkerställd till 100%. Det säkerställda beloppet innefattar åtaganden om att genom kvittning teckna aktier för ca 5,6 MSEK. Ca 4,4 MSEK avser kvittning av lån från styrelsemedlemmar och ca 1,2 MSEK avser arvode till Dividend. Resterande likvid kommer att tillföras genom kontant betalning.

Uppdaterat: 2019-12-04

Nyemissioner
Noteringar
Nyheter och video
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss