Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i MIPS AB

MIPS AB

MIPS AB
Källtorpsvägen 2
183 71 Sollentuna

Hemsida:

www.mipsprotection.com

Prospekt:

Öppna prospekt

Anmälningssedel:

Öppna anmälningssedel

Verksamhet:

MIPS har utvecklat en teknologi för säkrare hjälmar, som används av ett stort antal varumärken inom olika områden.

Teckningsperiod:

14 mars 2017 - 21 mars 2017

Lista:

Nasdaq Stockholm

Emissionsbelopp:

150 Mkr (+ 420,3 Mkr + 85,6 Mkr i befintliga aktier)

Teckningskurs:

46 kr

Likviddag:

27 mars 2017

Avstämningsdag:

Värdering:

1 014 Mkr pre-money.

Villkor:

Riktat till allmänheten i Sverige och institutionella investerare i Sverige och utomlands.

Post:

50 aktier, minimum 100 aktier.

Övrigt:

Första handelsdag för MIPS aktier på Nasdaq Stockholm förväntas vara den 23 mars 2017.

Swedbank Robur Fonder, Tredje AP Fonden, Handelsbanken Fonder, C Worldwide Asset Management, Lannebo Fonder och LMK Venture Partners (tillsammans ”Cornerstone-investerarna”) har åtagit sig att, under vissa villkor, förvärva omkring 29,6 procent av det totala antalet aktier i Bolaget efter Erbjudandet fullföljts, motsvarande 52,6 procent av antalet aktier i Erbjudandet, förutsatt att övertilldelningsoptionen utnyttjas till fullo.

Nyemissioner
Noteringar
Nyheter och video
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss