Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Millicom International Cellular S.A.

Millicom International Cellular S.A.

Millicom International Cellular S.A.
Rue du Fort Bourbon
1249 Luxemburg

Hemsida:

/www.millicom.com

Prospekt:

Öppna prospekt

Anmälningssedel:

Öppna anmälningssedel

Verksamhet:

Millicom är en mobil- och bredbandsoperatör i Latinamerika.

Teckningsperiod:

27 maj 2022 - 13 juni 2022

Lista:

Nasdaq Stockholm

Emissionsbelopp:

7 457,9 Mkr

Teckningskurs:

106 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

23 maj 2022

Värdering:

10 654 Mkr pre-money

Villkor:

Företrädesrätt 7:10. För varje 1 aktie erhåller innehavaren 1 teckningsrätt. 10 teckningsrätter ger rätt att teckna 7 nya aktier.

Post:

Övrigt:

Flera av de större institutionella ägarna har uttryckt sin intention att teckna sin pro-rata-andel.

Hela emissionen är garanterad av Goldman Sachs International, J.P. Morgan Securities, Nordea, DNB och Morgan Stanley.

Uppdaterat: 2022-05-27

Nyemissioner
Noteringar

Inga tidigare noteringar finns.

Nyheter och video
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss