Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Metacon AB

Metacon AB

Metacon AB
Dammbrovägen 1
691 50 Karlskoga

Hemsida:

www.metacon.se

Prospekt:

Öppna prospekt

Anmälningssedel:

Öppna anmälningssedel

Verksamhet:

Metacon erbjuder energisystem med patenterad teknologi för kostnadseffektiv produktion av vätgas från biogas eller andra kolväten för bränsle- och energikonsumtion, ämnad för transportsektorn, industrin, fastighetssektorn och privatbostäder, med bättre miljö och klimat.

Teckningsperiod:

16 juni 2022 - 30 juni 2022

Lista:

NGM Nordic SME

Emissionsbelopp:

159 Mkr

Teckningskurs:

1,80 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

14 juni 2022

Värdering:

477 Mkr pre-money

Villkor:

Företrädesrätt 1:3. Aktieägare erhåller en (1) teckningsrätt för varje en (1) innehavd aktie. Tre (3) teckningsrätter berättigar till teckning av en (1) ny aktie.

Post:

Övrigt:

Metacon har erhållit teckningsåtaganden från samtliga styrelsemedlemmar och ett urval av Bolagets aktieägare, ledande befattningshavare och vissa externa investerare uppgående till cirka 17,0 miljoner SEK, motsvarande cirka 10,7 procent av Företrädesemissionen. Vidare har Bolaget erhållit emissionsgarantier om cirka 122,0 miljoner SEK, vilket säkerställer Företrädesemissionen till cirka 87,3 procent.

Uppdatering: Företrädesemissionen tecknades till cirka 71,0 MSEK med och utan företrädesrätt, motsvarande cirka 44,6 procent av de erbjudna aktierna i Företrädesemissionen. Resterande del upp till cirka 87,3 procent emissionsteckning av Företrädesemissionen, uppgående till cirka 68,0 MSEK, motsvarande cirka 42,7 procent av de erbjudna aktierna i Företrädesemissionen, tilldelas garanter. Därmed tillförs Metacon cirka 139,0 MSEK före emissionskostnader.

Uppdaterat: 2022-07-01

Nyemissioner
Noteringar
Nyheter och video
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss