Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Metacon AB

Metacon AB

Metacon AB
Dammbrovägen 1
691 50 Karlskoga

Hemsida:

www.metacon.se

Prospekt:

Prospekt saknas

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

Metacon erbjuder energisystem med patenterad teknologi för kostnadseffektiv produktion av vätgas från biogas eller andra kolväten för bränsle- och energikonsumtion, ämnad för transportsektorn, industrin, fastighetssektorn och privatbostäder, med bättre miljö och klimat.

Teckningsperiod:

11 oktober 2021 - 11 oktober 2021

Lista:

NGM Nordic SME

Emissionsbelopp:

43,25 Mkr

Teckningskurs:

5 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

Värdering:

1 283,7 Mkr pre-money

Villkor:

Apportemission riktad till säljarna av Water2H2 AB.

Post:

Övrigt:

Apportemissionen avser 80 procent av aktierna i Water2H2 AB. Sedan tidigare har Metacon varit innehavare av 20 procent av aktierna i Water2H2 AB.

Uppdaterat: 2021-10-11

Nyemissioner
Noteringar
Nyheter och video
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss