Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Metacon AB

Metacon AB

Metacon AB
Dammbrovägen 1
691 50 Karlskoga

Hemsida:

www.metacon.se

Prospekt:

Öppna prospekt

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

Metacon erbjuder energisystem med patenterad teknologi för kostnadseffektiv produktion av vätgas från biogas eller andra kolväten för bränsle- och energikonsumtion, ämnad för transportsektorn, industrin, fastighetssektorn och privatbostäder, med bättre miljö och klimat.

Teckningsperiod:

21 september 2020 - 5 oktober 2020

Lista:

NGM Nordic SME

Emissionsbelopp:

80,07 Mkr

Teckningskurs:

2,06 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

17 september 2020

Värdering:

400,3 Mkr pre-money

Villkor:

Företrädesrätt 1:5. Aktieägare i bolaget erhåller en (1) teckningsrätt för varje en (1) innehavd aktie. Det krävs fem (5) teckningsrätter för att teckna en (1) ny aktie.

Post:

Övrigt:

Företrädesemissionen omfattas av teckningsför­bindelser (ca 21,4 Mkr) och garantiåtaganden (ca 30 Mkr) upp till sammanlagt ca 51,4 Mkr.

Uppdaterat: 2020-09-18

Nyemissioner
Noteringar
Nyheter och video
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss