Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Metacon AB

Metacon AB

Metacon AB
Dammbrovägen 1
691 50 Karlskoga

Hemsida:

www.metacon.se

Prospekt:

Öppna prospekt

Anmälningssedel:

Öppna anmälningssedel

Verksamhet:

Metacon erbjuder energisystem med patenterad teknologi för kostnadseffektiv produktion av vätgas från biogas eller andra kolväten för bränsle- och energikonsumtion, ämnad för transportsektorn, industrin, fastighetssektorn och privatbostäder, med bättre miljö och klimat.

Teckningsperiod:

24 juli 2018 - 31 augusti 2018

Lista:

NGM Nordic SME

Emissionsbelopp:

16,97 Mkr

Teckningskurs:

0,35 kr

Likviddag:

Enligt avräkningsnota.

Avstämningsdag:

20 juli 2018

Värdering:

33,94 Mkr pre-money.

Villkor:

Företrädesrätt 1:2. För varje befintlig aktie erhålls en (1) teckningsrätt. Det krävs två (2) teckningsrätter för att teckna en (1) ny aktie.

Post:

Övrigt:

Metacon noteras på NGM Nordic-MTF den 20 september 2018.

Uppdaterat: 2018-07-23

Nyemissioner
Noteringar
Nyheter och video
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss