Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Meltron AB

Meltron AB

Meltron AB
Linnégatan 89 C
115 23 Stockholm

Hemsida:

www.meltron.com

Prospekt:

Öppna prospekt

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

Meltron designar, tillverkar och säljer LED-belysning för utvalda nischmarknader. Nischerna som prioriteras representerar miljöer med krav på lång livslängd, tåliga/motståndskraftiga ljuskällor och, ur ett industriellt perspektiv, korta återbetalningstider. Prioriterade nischmarknader är djurstallar, industribelysning och vägbelysning. Meltron AB hette tidigare A Uni-light LED AB.

Teckningsperiod:

31 oktober 2019 - 18 november 2019

Lista:

NGM Nordic SME

Emissionsbelopp:

15,3 Mkr

Teckningskurs:

0,65 kr per unit och aktie

Likviddag:

Avstämningsdag:

29 oktober 2019

Värdering:

61,2 Mkr pre-money

Villkor:

Företrädesrätt 1:4. De som på avstämningsdagen är aktieägare i Bolaget erhåller för fyra (4) befintliga aktier en (1) uniträtt och en (1) uniträtt berättigar till teckning av en (1) unit, bestående av en (1) ny aktie och en (1) vederlagsfri teckningsoption av serie TO3.

Post:

Övrigt:

Företrädesemissionen är säkerställd till ca 12,6 MSEK av garantiåtaganden och teckningsförbindelser, vilket motsvarar ca 82 procent av Erbjudandet.

En (1) teckningsoption av serie TO3 ger rätt att teckna en (1) ny aktie. Teckningsoptionerna kan används för nyteckning av aktier i Bolaget under perioden 1 maj 2020 till och med den 29 maj 2020 till en teckningskurs motsvarande 0,85 SEK per aktie.

Vid fullt utnyttjande av samtliga teckningsoptioner som emitteras, vilka ger möjlighet till teckning av aktier i Bolaget under maj 2020, kan Bolaget komma att tillföras ytterligare cirka 20,0 MSEK före relaterade emissionskostnader.

Uppdaterat: 2019-10-24

Nyemissioner
Noteringar
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss