Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i MedHelp Care AB

MedHelp Care AB

MedHelp Care AB
Marieviksgatan 19
117 43 Stockholm

Hemsida:

www.medhelp.se

Prospekt:

Öppna prospekt

Anmälningssedel:

Öppna anmälningssedel

Verksamhet:

MedHelp erbjuder en molnplattform för datadriven företagshälsa i kombination med kvalificerad sjukvårdsrådgivning som används av företag och organisationer i Norden

Teckningsperiod:

27 september 2021 - 11 oktober 2021

Lista:

First North

Emissionsbelopp:

50 Mkr

Teckningskurs:

9,20 kr

Likviddag:

18 oktober 2021

Avstämningsdag:

Värdering:

230 Mkr pre-money

Villkor:

Öppen för allmänheten. 40 Mkr är tecknat på förhand.

Post:

Minimum 590 aktier.

Övrigt:

Medhelp noteras på First North den 26 oktober 2021.

40 Mkr av erbjudandet är tecknat på förhand. Invium Partners AB 5 Mkr, John Fällström 5 Mkr, Polynom Investment AB 4 Mkr, Tass AB 2,5 Mkr, Övriga 23,5 Mkr.

Uppdaterat: 2021-09-25

Nyemissioner
Noteringar
Nyheter och video
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss