Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Medfield Diagnostics AB

Medfield Diagnostics AB

Medfield Diagnostics AB
Medicinareg. 8 A
413 90 Göteborg

Hemsida:

www.medfielddiagnostics.com

Prospekt:

Öppna prospekt

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

Medfield har utvecklat ett instrument för att underlätta diagnostiken av stroke och därmed kunna sätta in rätt behandling på patienten betydligt snabbare än idag.

Teckningsperiod:

23 maj 2013 - 5 juni 2013

Lista:

Spotlight

Emissionsbelopp:

5,53 Mkr

Teckningskurs:

3 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

17 maj 2013

Värdering:

Pre-money 33,2 Mkr.

Villkor:

Företrädesrätt 1:6. Aktieägare i Medfield äger företrädesrätt att teckna aktier. För varje befintlig aktie, erhålls en (1) teckningsrätt. Innehav av sex (6) teckningsrätter berättigar till teckning av en (1) ny aktie.

Post:

Övrigt:

Medfield har via skriftliga avtal erhållit teckningsförbindelser om cirka 2,8 Mkr och garantiteckning om cirka 0,5 Mkr.

Uppdatering: Den 4 juni meddelar företaget "Utöver tidigare erhållna teckningsförbindelser har nu även K-Svets Venture AB, en av huvudägarna i Medfield Diagnostics Aktiebolag (publ), uttryckt avsikt att nyttja samtliga sina teckningsrätter i den aktuella företrädesemissionen. K-Svets Venture AB:s ägande uppgår till 1 560 000 aktier motsvarande cirka 14 % av röster och kapital.".

Uppdaterat: 2013-06-04

Nyemissioner
Noteringar
Nyheter och video
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss