Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Medclair Invest AB

Medclair Invest AB

Medclair Invest AB
Box 3113
103 62 Stockholm

Hemsida:

www.medclair.com

Prospekt:

Prospekt saknas

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

Medclair Invest är verksamma inom medtech. Medclair Invest AB hette tidigare Spintso International AB.

Teckningsperiod:

28 januari 2021 - 28 januari 2021

Lista:

NGM Nordic SME

Emissionsbelopp:

15 Mkr

Teckningskurs:

1 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

Värdering:

Ca 60 Mkr pre-money

Villkor:

Riktad till ca 20 externa investerare varav Pegroco Invest tecknat 2 500 000 aktier. Därutöver har även Dividend Sweden AB tecknat 2 000 000 aktier.

Post:

Övrigt:

Nyemissioner
Noteringar
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss