Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i MBRS Group AB

MBRS Group AB

MBRS Group AB
Wennerbergsgatan 10 5tr
112 58 Stockholm

Hemsida:

mbrs-group.com

Prospekt:

Öppna prospekt

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

MBRS Group är verksamt inom onlineförsäljning inom livsstilssegmenten mode, heminredning och skönhet. Inom gruppen återfinns varumärkena Odd Molly och Hunkydory, de tre distributionsplattformarna Campadre, Members.com och Best of Brands samt färgningsbolaget We aRe Spin Dye. MBRS Group AB hette tidigare We aRe Spin Dye (WRSD) AB.

Teckningsperiod:

7 mars 2022 - 21 mars 2022

Lista:

NGM Nordic SME

Emissionsbelopp:

49,2 Mkr

Teckningskurs:

8 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

3 mars 2022

Värdering:

295,2 Mkr pre-money

Villkor:

Företrädesrätt 1:6. Aktieägare erhåller en (1) teckningsrätt för varje en (1) aktie och/eller interimsaktie som ägs på avstämningsdagen. Sex (6) teckningsrätter ger rätten att teckna en (1) ny aktie.

Post:

Övrigt:

MBRS Group har erhållit teckningsförbindelser om totalt 50 MSEK, motsvarande cirka 101,53 procent av emissionsvolymen i företrädesemissionen.

Uppdaterat: 2022-02-24

Nyemissioner
Noteringar
Nyheter och video
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss