Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i MBRS Group AB

MBRS Group AB

MBRS Group AB
Wennerbergsgatan 10 5tr
112 58 Stockholm

Hemsida:

mbrs-group.com

Prospekt:

Öppna prospekt

Anmälningssedel:

Öppna anmälningssedel

Verksamhet:

MBRS Group är verksamt inom onlineförsäljning inom livsstilssegmenten mode, heminredning och skönhet. Inom gruppen återfinns varumärkena Odd Molly och Hunkydory, de tre distributionsplattformarna Campadre, Members.com och Best of Brands samt färgningsbolaget We aRe Spin Dye. MBRS Group AB hette tidigare We aRe Spin Dye (WRSD) AB.

Teckningsperiod:

30 november 2020 - 15 december 2020

Lista:

NGM Nordic SME

Emissionsbelopp:

24,15 Mkr

Teckningskurs:

31,50 kr per unit / 10,50 kr per aktie

Likviddag:

21 december 2020

Avstämningsdag:

Värdering:

49,38 Mkr pre-money

Villkor:

Öppen för allmänheten. En unit består av tre (3) aktier samt en (1) teckningsoption av serie TO 1.

Post:

1 unit, minimum 200 units.

Övrigt:

WRSD noteras på NGM Nordic SME den 22 december 2020.

Bolaget har erhållit teckningsåtaganden från externa ankarinvesterare om totalt cirka 17,1 Mkr.

En (1) Teckningsoption ger rätt att teckna en (1) ny aktie i Bolaget till en aktiekurs motsvarande 70 procent av den volymviktade genomsnittskursen i Bolagets aktie på NGM Nordic SME under 10 handelsdagar innan perioden för utnyttjande påbörjas, dock lägst 10,50 SEK och högst 15,75 SEK per aktie. Teckning av aktier i Bolaget med stöd av Teckningsoptioner ska ske mellan den 1 februari 2022 och den 15 februari 2022.

Uppdaterat: 2020-11-30

Nyemissioner
Noteringar
Nyheter och video
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss