Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Mahvie Minerals AB

Mahvie Minerals AB

Mahvie Minerals AB
Brahegatan 29
114 37 Stockholm

Hemsida:

/www.mahvieminerals.com

Prospekt:

Öppna prospekt

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

Mahvie Minerals är ett nordiskt prospekterings- och gruvutvecklingsbolag med fokus på basmetaller, ädelmetaller och batterimetaller.

Teckningsperiod:

22 februari 2023 - 8 mars 2023

Lista:

NGM Nordic SME

Emissionsbelopp:

16,2 Mkr

Teckningskurs:

2 kr per unit / 1 kr per aktie

Likviddag:

Avstämningsdag:

20 februari 2023

Värdering:

10,8 Mkr pre-money

Villkor:

Företrädesrätt 3:2. För varje en (1) befintlig aktie erhålls en (1) uniträtt. Fyra (4) uniträtter berättigar till teckning av tre (3) units. En (1) unit består av två (2) aktier och en (1) teckningsoption.

Post:

Övrigt:

Totalt 65,1 % av emissionen är säkerställd. Inför erbjudandet har bolagets styrelseordförande Petter Tiger, styrelseledamot och VD Per Storm (genom bolag) samt styrelseledamot Ronne Hamerslag (genom bolag) lämnat teckningsförbindelser om totalt cirka 0,3 MSEK, motsvarande cirka 1,6 procent, i Företrädesemissionen. Därutöver har befintliga aktieägare avgivit teckningsförbindelser om totalt cirka 1,3 MSEK, motsvarande cirka 7,8 procent, i Företrädesemissionen. Dessutom har ett konsortium av befintliga och externa investerare lämnat garantiåtaganden om sammanlagt cirka 9,0 MSEK, motsvarande cirka 55,7 procent, i Företrädesemissionen.

Teckningsförbindelserna berättigar inte till någon ersättning. Garantiåtagandena berättigar till garantiersättning som uppgår till tio (10) procent kontant, innebärande en kontant kostnad om maximalt cirka 0,9 MSEK för Bolaget, alternativt fjorton (14) procent i form av units. Kursen för de units som avses i garantiersättningen kommer att baseras på den volymvägda genomsnittliga betalkursen för Bolagets aktier under teckningsperioden för Företrädesemissionen, dock lägst 2,00 SEK per unit (1,00 SEK per aktie). Detta betyder att ytterligare högst 632 100 units kan komma att emitteras i form av en riktad emission till garanterna.

Varje en (1) teckningsoption kommer att berättiga till teckning av en (1) ny aktie till en teckningskurs om 1,20 SEK per aktie under perioden från och med den 4 september 2023 till och med den 15 september 2023.

Uppdatering: Mahvie Minerals företrädesemission teckndes till 28,8 % med företrädesrätt, 4,0 % utan och av garanter till 32,3 %. Dvs totalt 65 %.

Uppdaterat: 2023-03-10

Nyemissioner
Noteringar
Nyheter och video
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss