Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Maha Energy AB

Maha Energy AB

Maha Energy AB
Biblioteksgatan 1
111 46 Stockholm

Hemsida:

www.mahaenergy.ca

Prospekt:

Prospekt saknas

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

Maha Energy producerar olja, främst i Kanada. Bolaget köper nedlagda och underpresterande oljekällor, för att sedan tillföra ny teknik för att få en bra produktion. Bolaget har strukturerats om och Maha Energy AB är idag moderbolag. Tidigare var Kanada-bolaget Maha Energy Inc moderbolag.

Teckningsperiod:

12 april 2017 - 25 april 2017

Lista:

First North

Emissionsbelopp:

91,7 Mkr

Teckningskurs:

7,10 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

7 april 2017

Värdering:

Villkor:

Företrädesemission. För varje aktie och warrant erhålls en teckningsrätt. Sex teckningsrätter ger rätt att teckna en ny aktie.

Post:

Övrigt:

Företrädesemissionen är garanterad av Kvalitena AB, Invium Partners AB, Pervasive Capital AB, Phantome de Genolier AB, City Capital Partners AB, Litcap AB och LMK Venture Partners AB.

Innan denna företrädesemission gör Maha Energy även en lika stor riktad emission.

Uppdaterat: 2017-03-30

Nyemissioner
Noteringar
Nyheter och video
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss