Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i MAG Interactive AB

MAG Interactive AB

MAG Interactive AB
Drottninggatan 95 A
111 35 Stockholm

Hemsida:

maginteractive.com

Prospekt:

Öppna prospekt

Anmälningssedel:

Öppna anmälningssedel

Verksamhet:

MAG Interactive utvecklar och publicerar mobilspel, där man haft framgång med flera ordspel.

Teckningsperiod:

28 november 2017 - 6 december 2017

Lista:

First North

Emissionsbelopp:

200 Mkr (+ 299,2 Mkr + 74,9 Mkr i befintliga aktier)

Teckningskurs:

44 kr

Likviddag:

12 december 2017

Avstämningsdag:

Värdering:

958 Mkr pre-money.

Villkor:

Riktat till institutionella investerare i Sverige och internationellt samt till allmänheten i Sverige.

Post:

100 aktier.

Övrigt:

MAG Interactive noteras på First North Premier den 8 december 2017.

Didner & Gerge Fonder AB, Handelsbanken Fonder AB, RAM ONE AB, Chalex genom Chalex i Göteborg AB och Swedbank Robur Fonder AB (tillsammans ”Ankarinvesterarna”) har åtagit sig, förutsatt vissa villkor, att förvärva aktier i Erbjudandet motsvarande 19,9 procent av Bolagets aktier efter Erbjudandets genomförande, vid antagande om att Övertilldelningsoptionen utnyttjas till fullo. Åtagandena ifrån de fem Ankarinvesterarna uppgår till omkring 230 miljoner kronor.

Nyemissioner
Noteringar
Nyheter och video
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss