Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Mälardalen Omsorgsfastigheter Holding AB

Mälardalen Omsorgsfastigheter Holding AB

Mälardalen Omsorgsfastigheter Holding AB
Regeringsgatan 56
111 56 Stockholm

Hemsida:

mofastab.se

Prospekt:

Öppna prospekt

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

Mälardalen Omsorgsfastigheter Holding ett fastighetsbolag som äger en portfölj med 25 centralt belägna samhällsfastigheter där huvudvikten av fastigheterna är så kallade LSS-boenden.

Teckningsperiod:

15 april 2019 - 30 april 2019

Lista:

Spotlight

Emissionsbelopp:

200 Mkr

Teckningskurs:

100 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

Värdering:

0 Mkr pre-money.

Villkor:

10 Mkr av erbjudandet sprids via Nordnet i mindre poster.

Post:

Minimum 55 aktier.

Övrigt:

Bolaget noteras på Spotlight en tid efter att erbjudandet är genomfört, inget specifikt datum är i skrivande stund bestämt. Noteringen ska ske senast 1 juli 2019.

Planen är att bolaget ska dela ut 7,50 kr per år, med målet att kunna höja detta till 8,50 kr per år.

Nyemissioner
Noteringar
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss