Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Lyckegård Group AB

Lyckegård Group AB

Lyckegård Group AB
Trollebergsvägen 102-28
245 61 Lund

Hemsida:

lyckegard.com

Prospekt:

Prospekt saknas

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

Lyckegård utvecklar och säljer mekaniska lösningar för hantering av ogräsproblem i främst spannmålsodling. Vidare erbjuder bolaget kunskap och redskap för sådd, harvning, kultivering och gödselmyllning för den hållbare lantbrukare.

Teckningsperiod:

5 oktober 2022 - 5 oktober 2022

Lista:

First North

Emissionsbelopp:

18,2 Mkr

Teckningskurs:

3,61 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

Värdering:

Villkor:

Riktad till LJK Fastigheter AB (Lars Askling, styrelseledamot), Hans Bergengren (styrelseledamot), First Venture Sweden AB, Entreprenörinvest Sverige AB (Ulf Annvik, styrelseledamot, är VD i Entreprenörinvest Sverige AB), Almi Invest Syd AB och Aqilles Invest Ventures AB.

Post:

Övrigt:

Förutom denna riktade emission gör Lyckegård en säljaremission och upptar ett lån. Ska finansiera förvärvet av Östorps Bevattning AB.

Nyemissioner
Noteringar
Nyheter och video
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss