Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Lumito AB

Lumito AB

Lumito AB
Magistratsvägen 10
226 43 Lund

Hemsida:

www.lumito.se

Prospekt:

Öppna prospekt

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

Lumito är verksamt inom visualiseringsteknik för vävnadsanalys. Bolaget är specialiserat inom medicinsk teknik för digital patologi.

Teckningsperiod:

15 maj 2019 - 31 maj 2019

Lista:

NGM Nordic SME

Emissionsbelopp:

35,7 Mkr + 3 Mkr

Teckningskurs:

1,25 kr per aktie och unit

Likviddag:

Avstämningsdag:

13 maj 2019

Värdering:

35,7 Mkr pre-money.

Villkor:

Företrädesrätt 1:1. Aktieägare har företrädesrätt att för varje (1) befintliga aktie teckna en (1) unit, var och en bestående av en (1) ny aktie och en (1) vederlagsfri teckningsoption av serie TO 2.

Post:

Övrigt:

Nyemissionen är garanterad till totalt ca 29,1 MSEK.

Två (2) teckningsoptioner ger rätt att teckna en ny aktie. Teckningsoptionerna kan dels lösas in under perioden 1 november 2019 till och med den 29 november 2019 till en lösenkurs motsvarande 1,45 SEK per aktie, samt dels under perioden 1 maj 2020 till och med den 30 maj 2020 till en lösenkurs motsvarande 1,55 SEK per aktie.

Uppdaterat: 2019-06-04

Nyemissioner
Noteringar
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss