Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Lumito AB

Lumito AB

Lumito AB
Magistratsvägen 10
226 43 Lund

Hemsida:

www.lumito.se

Prospekt:

Öppna prospekt

Anmälningssedel:

Öppna anmälningssedel

Verksamhet:

Lumito är verksamt inom visualiseringsteknik för vävnadsanalys. Bolaget är specialiserat inom medicinsk teknik för digital patologi.

Teckningsperiod:

14 maj 2018 - 25 maj 2018

Lista:

First North

Emissionsbelopp:

20 Mkr + 5 Mkr

Teckningskurs:

5 kr per aktie och unit

Likviddag:

Enligt avräkningsnota.

Avstämningsdag:

Värdering:

122 Mkr pre-money.

Villkor:

Varje unit består av en (1) aktie och en (1) vederlagsfri teckningsoption av serie 1.

Post:

1 unit, minimum 1000 units.

Övrigt:

Lumito har ansök om listning på First North.

Cirka 2 000 000 SEK i teckningsförbindelser från styrelse och ledning samt investerarkonsortium.

En teckningsoption ger rätt att mellan den 14 juni och den 5 juli 2019 teckna en aktie till 7 SEK.

Uppdaterat: 2018-05-14

Nyemissioner
Noteringar
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss