Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i LightAir AB

LightAir AB

LightAir AB
Västra Järnvägsgatan 3, 9tr
111 64 Stockholm

Hemsida:

www.lightair.com

Prospekt:

Prospekt saknas

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

LightAir har som mission att förbättra människors hälsa och välbefinnande genom att utveckla och sälja effektiva luftrenare för alla typer av miljöer. LightAir AB hette tidigare Ascenditur AB. Ascenditur AB hette tidigare Biolight AB.

Teckningsperiod:

20 november 2020 - 17 december 2020

Lista:

NGM Nordic SME

Emissionsbelopp:

16,1 Mkr

Teckningskurs:

2,75 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

Värdering:

Villkor:

Riktad till utvalda investerare.

Post:

Övrigt:

LightAir tillförs minst cirka 10,6 MSEK före avdrag för emissionskostnader. Vid fullteckning i Företrädesemissionen tillförs LightAir cirka 16,1 MSEK.

Utöver denna emissioner gör Lightair ytterligare två emissioner.

Uppdaterat: 2020-11-20

Nyemissioner
Noteringar
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss