Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i LightAir AB

LightAir AB

LightAir AB
Västra Järnvägsgatan 3, 9tr
111 64 Stockholm

Hemsida:

www.lightair.com

Prospekt:

Prospekt saknas

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

LightAir har som mission att förbättra människors hälsa och välbefinnande genom att utveckla och sälja effektiva luftrenare för alla typer av miljöer. LightAir AB hette tidigare Ascenditur AB. Ascenditur AB hette tidigare Biolight AB.

Teckningsperiod:

30 juni 2020 - 21 juli 2020

Lista:

NGM Nordic SME

Emissionsbelopp:

16,2 Mkr

Teckningskurs:

2 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

26 juni 2020

Värdering:

56,7 Mkr pre-money

Villkor:

Företrädesrätt 2:7. En (1) befintlig aktie i bolaget ger två (2) teckningsrätter och sju (7) teckningsrätter berättigar till teckning av en (1) ny aktie.

Post:

Övrigt:

LightAir har erhållit teckningsförbindelser uppgående till cirka 6,9 MSEK motsvarande cirka 43 procent av emissionslikviden samt garantiåtagande om 9,3 MSEK motsvarande cirka 57 procent av emissionslikviden. Teckningsförbindelser och garantiåtaganden uppgår sammanlagt till 16,2 MSEK motsvarande 100 procent av emissionslikviden.

Nyemissioner
Noteringar
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss