Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i LightAir AB

LightAir AB

LightAir AB
Västra Järnvägsgatan 3, 9tr
111 64 Stockholm

Hemsida:

www.lightair.com

Prospekt:

Öppna prospekt

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

LightAir har som mission att förbättra människors hälsa och välbefinnande genom att utveckla och sälja effektiva luftrenare för alla typer av miljöer. LightAir AB hette tidigare Ascenditur AB. Ascenditur AB hette tidigare Biolight AB.

Teckningsperiod:

24 oktober 2018 - 7 november 2018

Lista:

NGM Nordic SME

Emissionsbelopp:

24,7 Mkr

Teckningskurs:

2,50 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

19 oktober 2018

Värdering:

31 Mkr pre-money.

Villkor:

Företrädesrätt 4:5. Varje aktieägare erhåller fyra (4) teckningsrätter för varje (1) innehavd aktie. Fem (5) teckningsrätter berättigar till teckning av en (1) aktie.

Post:

Övrigt:

Företrädesemissionen är säkerställd till 80 % genom teckningsförbindelser och emissionsgarantier. LightAir har även erhållit förbindelse från samtliga konvertibelinnehavare att dessa kommer att konvertera respektive innehav.

Uppdaterat: 2019-05-03

Nyemissioner
Noteringar
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss