Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i LightAir AB

LightAir AB

LightAir AB
Västra Järnvägsgatan 3, 9tr
111 64 Stockholm

Hemsida:

www.lightair.com

Prospekt:

Öppna prospekt

Anmälningssedel:

Öppna anmälningssedel

Verksamhet:

LightAir har som mission att förbättra människors hälsa och välbefinnande genom att utveckla och sälja effektiva luftrenare för alla typer av miljöer. LightAir AB hette tidigare Ascenditur AB. Ascenditur AB hette tidigare Biolight AB.

Teckningsperiod:

25 mars 2011 - 8 april 2011

Lista:

NGM Nordic SME

Emissionsbelopp:

10 Mkr

Teckningskurs:

0,90 kr

Likviddag:

Kontant betalning.

Avstämningsdag:

23 mars 2011

Värdering:

Pre-money 25 Mkr.

Villkor:

Företrädesrätt 2:5.

Post:

Övrigt:

Nyemissionen är säkerställd till drygt 60% genom teckningsförbindelser och emissionsgarantier.

Uppdaterat: 2016-06-01

Nyemissioner
Noteringar
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss