Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i LightAir AB

LightAir AB

LightAir AB
Västra Järnvägsgatan 3, 9tr
111 64 Stockholm

Hemsida:

www.lightair.com

Prospekt:

Prospekt saknas

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

LightAir har som mission att förbättra människors hälsa och välbefinnande genom att utveckla och sälja effektiva luftrenare för alla typer av miljöer. LightAir AB hette tidigare Ascenditur AB. Ascenditur AB hette tidigare Biolight AB.

Teckningsperiod:

22 september 2010 - 6 oktober 2010

Lista:

NGM Nordic SME

Emissionsbelopp:

5 Mkr

Teckningskurs:

0,90 kr

Likviddag:

6 oktober 2010

Avstämningsdag:

20 september 2010

Värdering:

Pre-money 20 Mkr.

Villkor:

Företrädesrätt 1:4.

Post:

Övrigt:

Handel med teckningsrätter sker 22 september – 1 oktober 2010

Nyemissioner
Noteringar
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss