Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Learning 2 Sleep L2S AB

Learning 2 Sleep L2S AB

Learning 2 Sleep L2S AB
Södergatan 19
211 34 Malmö

Hemsida:

www.learningtosleep.se

Prospekt:

Prospekt saknas

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

Learning to Sleep är verksamt inom digital hälsa och hjälper personer med sömnproblem att få bättre sömn genom en serie digitala produkter.

Teckningsperiod:

11 april 2023 - 25 april 2023

Lista:

First North

Emissionsbelopp:

20,44 Mkr

Teckningskurs:

0,10 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

4 april 2023

Värdering:

1,46 Mkr pre-money

Villkor:

Företrädesrätt 14:1. En (1) befintlig aktie som innehas på avstämningsdagen ger fjorton (14) teckningsrätter. En (1) teckningsrätt berättigar till teckning av en (1) nyemitterad aktie.

Post:

Övrigt:

Företrädesemissionen omfattas till cirka 26 procent av teckningsförbindelser.

Nyemissioner
Noteringar
Nyheter och video
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss