Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Latvian Forest Company AB

Latvian Forest Company AB

Latvian Forest Company AB
Kungsgatan 3
111 43 Stockholm

Hemsida:

www.latvianforest.eu

Prospekt:

Öppna prospekt

Anmälningssedel:

Öppna anmälningssedel

Verksamhet:

Latvian Forest Company investerar i skogsfastigheter i Lettland. Utgångspunkten för företagets investeringar är en förväntad framtida uppvärdering av marknadspriser för skogsfastigheter i Baltikum.

Teckningsperiod:

14 januari 2022 - 28 januari 2022

Lista:

Spotlight

Emissionsbelopp:

25 Mkr

Teckningskurs:

7,50 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

12 januari 2022

Värdering:

250 Mkr pre-money

Villkor:

Företrädesrätt 1:10. För varje innehavd aktie erhålls en (1) teckningsrätt. Tio (10) teckningsrätter medför rätt att teckna en (1) ny B-aktie.

Post:

Övrigt:

"Syftet med den förestående nyemissionen är att finansiera en fortsatt expansion genom förvärv av ytterligare skogsfastigheter samt att återbetala skulder om ca 1,5 MEUR. Skulderna avser krediter från befintliga aktieägare som använts för finansiering av förvärv under 2021."

Uppdaterat: 2022-01-13

Nyemissioner
Noteringar
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss