Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Kopy Goldfields AB

Kopy Goldfields AB

Kopy Goldfields AB
Skeppargatan 27 4tr
114 52 Stockholm

Hemsida:

www.kopygoldfields.com

Prospekt:

Öppna prospekt

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

Kopy Goldfields är ett guldprospekteringsbolag i ett av världens främsta guldmineralområden, Lena Goldfields, Bodaibo, Ryssland. Bolaget innehar rättigheterna till nio berggrundslicenser för både prospektering och produktion som täcker 486 kvadratkilometer. Det långsiktiga målet är att utveckla ett guldprospekterings- och produktionsbolag med guldmineraltillgångar på 5 Moz för att stödja årlig guldproduktion på 0,2 Moz. Kopy Goldfields AB hette tidigare Kopylovskoye AB.

Teckningsperiod:

24 juni 2013 - 8 juli 2013

Lista:

First North

Emissionsbelopp:

11,4 Mkr

Teckningskurs:

1,50 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

19 juni 2013

Värdering:

Pre-money 34,2 Mkr.

Villkor:

Företrädesrätt 1:3.

Post:

Övrigt:

Avsiktsförklaringar och emissionsgarantier motsvarande 100 procent av företrädesemissionen har erhållits från befintliga aktieägare och externa investerare, varav garantier uppgår till 60 procent och avsiktsförklaringar uppgår till 40 procent.

Uppdaterat: 2013-07-01

Nyemissioner
Noteringar
Nyheter och video
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss