Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Klimator AB

Klimator AB

Klimator AB
Guldhedsgatan 5
413 20 Göteborg

Hemsida:

www.klimator.se

Prospekt:

Prospekt saknas

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

Klimator är ett mjukvaruföretag som tillhandahåller information om vägväder med hög precision.

Teckningsperiod:

16 februari 2021 - 16 februari 2021

Lista:

Spotlight

Emissionsbelopp:

18,9 Mkr

Teckningskurs:

21 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

Värdering:

262,5 Mkr pre-money

Villkor:

Riktad till ett konsortium av 14 investerare och som utgörs av såväl befintliga som nya aktieägare.

Post:

Övrigt:

"Förvärvet av HD Digital var en affärsmöjlighet som uppstod med kort varsel. Det kapital som inbringades i samband med Klimators noteringsemission under hösten 2020 räcker därför inte till för att genomföra de satsningar på ett nytt affärsområde som styrelsen anser som önskvärda. Det kapital som den föreslagna riktade emissionen inbringar är främst avsett till att etablera det nya affärsområdet i Norden. Bolaget avser att genomföra flera nyanställningar till det nya affärsområdet, men även till att förstärka Bolagets utvecklingsteam."

Nyemissioner
Noteringar
Nyheter och video
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss