Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Klaria Pharma Holding AB

Klaria Pharma Holding AB

Klaria Pharma Holding AB
Lahällsvägen 48
183 30 Täby

Hemsida:

klaria.com

Prospekt:

Prospekt saknas

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

Klarias affärsidé går ut på att utveckla och kommersialisera innovativa produkter med tydliga konkurrensfördelar inom terapiområdena migrän- och cancerrelaterad smärta. Klaria Pharma Holding AB hette tidigare Annodam AB.

Teckningsperiod:

14 oktober 2020 - 14 oktober 2020

Lista:

First North

Emissionsbelopp:

29 Mkr

Teckningskurs:

6,84 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

Värdering:

329,9 Mkr pre-money

Villkor:

Riktad till ett investerarkonsortium av svenska och internationella investerare, lett av investmentbolaget Merizole Holding LTD ägt av familjen Jack Weil.

Post:

Övrigt:

Nyemissioner
Noteringar
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss