Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Kjell Group AB

Kjell Group AB

Kjell Group AB
Tärnögatan 6
211 24 Malmö

Hemsida:

www.kjellgroup.com

Prospekt:

Öppna prospekt

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

Kjell & Company säljer hemelektroniktillbehör via butiker och internet.

Teckningsperiod:

7 september 2021 - 14 september 2021

Lista:

First North

Emissionsbelopp:

400 Mkr (+515,9 Mkr + 137,4 Mkr i befintliga aktier)

Teckningskurs:

55 kr

Likviddag:

20 september 2021

Avstämningsdag:

Värdering:

1 313 Mkr pre-money

Villkor:

Riktas till institutionella investerare i Sverige och i utlandet samt till allmänheten i Sverige. Allmänheten utgörs i detta fall av de som är kunder hos Nordnet och Carnegie.

Post:

50 aktier, minimum 150 aktier.

Övrigt:

Kjell Group noteras på First North den 16 september 2021.

AMF Fonder, Carnegie Fonder, Fosielund Holding, Lazard Asset Management, LMK Venture Partners, RoosGruppen och Strand Kapitalförvaltning har åtagit sig att förvärva aktier i erbjudandet för ett belopp om totalt 523 miljoner kronor.

Uppdaterat: 2021-09-06

Nyemissioner
Noteringar
Nyheter och video
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss