Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Kiwok Nordic AB

Kiwok Nordic AB

Kiwok Nordic AB
Sveavägen 155
11346 Stockholm

Hemsida:

www.kiwok.se

Prospekt:

Öppna prospekt

Anmälningssedel:

Öppna anmälningssedel

Verksamhet:

Kivok Nordics affärsidé är att med ensamrätt marknadsföra och sälja tjänsten BodyKom Series EKG (patientutrustning samt analysfunktion) till vårdgivare i de nordiska länderna, dvs i Sverige, Danmark, Finland och på Island.

Teckningsperiod:

21 februari 2011 - 1 juli 2011

Lista:

Onoterat

Emissionsbelopp:

20 Mkr

Teckningskurs:

0,23 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

Värdering:

Pre-money 126 Mkr.

Villkor:

Utan företrädesrätt.

Post:

Övrigt:

Kiwok Nordic AB gör även en apportemission (183 632 000 aktier) för att köpa Kiwok Ltd.

Uppdatering: Företaget förlänger teckningstiden till den 13 juni 2011.

Uppdatering: Teckningstiden förlängs till den 1 juli 2011.

Uppdatering: Kiwoks nyemission avslutades i oktober 2011. Företaget fick in 2,2 Mkr.

Uppdaterat: 2016-05-28

Nyemissioner
Noteringar
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss