Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Kiliaro AB

Kiliaro AB

Kiliaro AB
Lärlingsgatan 14
722 20 Västerås

Hemsida:

kiliaro.com

Prospekt:

Öppna prospekt

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

Kiliaro erbjuder en tjänst där privatpersoner kan lagra sina bilder och filmklipp från mobilen och dela dem med vänner.

Teckningsperiod:

5 april 2023 - 19 april 2023

Lista:

First North

Emissionsbelopp:

20,5 Mkr

Teckningskurs:

1,35 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

3 april 2023

Värdering:

20,33 Mkr pre-money (efter att apportemissionen gjorts, annars hade pre-money varit 11,95 Mkr).

Villkor:

Företrädesrätt 12:7. Aktieägare erhåller 1 teckningsoption per 1 innehavd aktie. 7 teckningsrätter ger rätt att teckna 12 nya aktier.

Post:

Övrigt:

First Venture som äger 37 % av bolaget har åtagit sig att teckna motsvarande andel i företrädesemissionen. Bolaget har erhållit garantier på 53 %, ovanpå de 37 %, dvs emissionen är säkerställd till 90 %.

Uppdatering: Kiliaros företrädesemission tecknades till 42 % med och utan företrädesrätt. 48 % tecknas av garanter.

Uppdaterat: 2023-05-03

Nyemissioner
Noteringar
Nyheter och video
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss