Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Kiliaro AB

Kiliaro AB

Kiliaro AB
Lärlingsgatan 14
722 20 Västerås

Hemsida:

kiliaro.com

Prospekt:

Prospekt saknas

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

Kiliaro erbjuder en tjänst där privatpersoner kan lagra sina bilder och filmklipp från mobilen och dela dem med vänner.

Teckningsperiod:

5 april 2023 - 19 april 2023

Lista:

First North

Emissionsbelopp:

0,99 MEUR

Teckningskurs:

Ca 0,1597 EUR

Likviddag:

Avstämningsdag:

Värdering:

1,4 MEUR pre-money

Villkor:

Apportemission avseende delbetalning för köp av Sosyopix A.?.

Post:

Övrigt:

Utöver denna apportemission så gör Kiliaro även en företrädesemission.

Nyemissioner
Noteringar
Nyheter och video
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss