Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Kiliaro AB

Kiliaro AB

Kiliaro AB
Lärlingsgatan 14
722 20 Västerås

Hemsida:

kiliaro.com

Prospekt:

Öppna prospekt

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

Kiliaro erbjuder en tjänst där privatpersoner kan lagra sina bilder och filmklipp från mobilen och dela dem med vänner.

Teckningsperiod:

23 augusti 2021 - 6 september 2021

Lista:

First North

Emissionsbelopp:

20,7 Mkr

Teckningskurs:

26,40 kr per unit / 6,60 kr per aktie

Likviddag:

Avstämningsdag:

Värdering:

37,7 Mkr pre-money

Villkor:

Riktar sig till allmänheten och befintliga aktieägare i Sverige. En (1) teckningsoption ger anmälaren rätt att teckna en (1) ny aktie till en kurs om 6,60 SEK under teckningsperioden som äger rum under tiden från och med den 12 september 2022 till och med den 26 september 2022.

Post:

Minimum 220 units

Övrigt:

Kiliaro noteras på First North den 17 september 2021.

Cirka 10,5 MSEK av emissionen omfattas av teckningsåtaganden.

En (1) teckningsoption ger anmälaren rätt att teckna en (1) ny aktie till en kurs om 6,60 SEK under teckningsperioden som äger rum under tiden från och med den 12 september 2022 till och med den 26 september 2022.

Nyemissioner
Noteringar
Nyheter och video
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss