Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i K2A Knaust & Andersson Fastigheter AB

K2A Knaust & Andersson Fastigheter AB

K2A Knaust & Andersson Fastigheter AB
Karlavägen 58
114 49 Stockholm

Hemsida:

k2a.se

Prospekt:

Öppna prospekt

Anmälningssedel:

Öppna anmälningssedel

Verksamhet:

K2A är ett fastighetsbolag som äger, utvecklar och långsiktigt förvaltar hyresrätter för alla typer av boenden samt samhällsfastigheter. Bolagets marknader är Mälardalen och ett antal universitets- och högskoleorter i övriga Sverige. Fastighets- och projektportföljen uppgår till cirka 1 500 bostäder, varav cirka 1 000 studentbostäder.

Teckningsperiod:

4 mars 2015 - 20 mars 2015

Lista:

First North

Emissionsbelopp:

100 Mkr + 75 Mkr

Teckningskurs:

250 kr per preferensaktie

Likviddag:

25 mars 2015

Avstämningsdag:

Värdering:

Villkor:

Utan företrädesrätt, bred spridning prioriteras.

Post:

5 aktier, dock lägst 40 aktier.

Övrigt:

K2A, via dessa preferensaktier, listas på First North den 2 april 2015.

Nyemissioner
Noteringar
Nyheter och video
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss